Fåglar och djur på Kæmpegård

På Kæmpegård tycker vi om djur, både våra egna och de vilda i naturen.

På ängen framför gården har vi på sommerstiden pensionerade travhästar, som betar. Efter överrenskommelse sadlar vi dem gärna så ni kan ge er ut på en ridtur. Det ligger en ridskola inne i samhället Klemensker, och vi samarbetar med en familj nära oss, hvor ni efter närmare overenskommelse kan få en ridtur.

Vi har också en gullig kattfamilj som i dagsläget består av 12 katter. De bor på loftet över stallet. Dessutom har vi mängder av dvärghöns och ett par påfåglar som rör sig fritt på gården.

På marken kring Kæmpegård finns många olika arter av vilda djur och fåglar. Bland småfåglarna syns lärkor, bofinkar, näktergal, gärdsmyg och olika mesar. Högre upp i näringskedjan har vi de flygande jägarna i form av bland annat sparvhök, ormvråk, ängshök och korp. På marken ser man ofta harar och rådjur och då och då kommer dovvilt på besök. Men de vilda djuren och fåglarna är försiktiga och skygga och vi vill att de ska ha lugn och ro för att ta hand om sig själva och sina ungar. Därför är det strängt förbjudet att ha sin hund ute utan koppel. Vi har absolut ingenting emot hundar, tvärtom, men för att undvika brott mot dansk lag och olustiga situationer för såväl djuren på gården som de vilda djuren och fåglarna ska hunden ovillkorligen vara kopplad när den vistas ute. Som du även kan läsa i avsnittet om hyresregler så förbehåller vi oss rätten att omedelbart avvisa den som bryter mot koppelförbudet.