Kontakt

För reservation och bokning av Kæmpegård:

Kontrollera om boendet är ledigt i kalendern, datum markerade i rött betyder att det är bokat.

Om du vill fråga om något speciellt datum kan du ringa, eller ännu bättre, skicka oss ett e-mail. Vi svarar generellt inom 24 timmar.

Feriebolig Bornholm, Kæmpegård

Att: Morten Friis Jørgensen
Søsende 4
3782 Klemensker
+45 21 25 52 45
E-mail: mfj@mfjmedia.dk

www.ferieboligbornholm.com

Betala hyran till följande konto:

Betalning från utlandet:
IBAN DK79 7170 000 2127 862

Betalning från Danmark:

Jyske Bank, reg.nr. 7170, konto 2127862