Fugle og dyr på Kæmpegård

Vi holder af dyr, både vores egne og de mange dyr i naturen.
I løkken foran Kæmpegård har vi i sommermånederne ofte et par heste gående på græs. Efter nærmere aftale kan de godt benyttes til en ridetur. Der ligger desuden en egentlig rideskole nær Klemensker, og vi har et samarbejde med en familie et par kliometer herfra, hvor der bl.a. er børnevenlige heste.

Vi har en dejlig kattefamilie her på Kæmpegård. Det er søde og kælne dyr. De bor i staldene og på hølofterne. Desuden har vi en masse fritgående dværghøns og et par påfugle, samt dværggeder og gæs.

Der er en stor variation af vilde fugle og dyr på vores braklagte jord omkring Kæmpegård. Her kan man opleve småfugle, bl.a. lærker, bogfinker, gærdesmutter, mejser og nattergale. Højere oppe i fødekæden stryger de flyvende jægere rundt, bl.a. spurvehøg, duehøg, musvåge, kærhøg og ravn. På jorden ser vi ofte harer og rådyr, ja sågar strejfende dåvildt er kommet forbi. Men de vilde fugle og dyr er meget forsigtige og sky, og vi ønsker at de skal have så meget ro og fred som muligt til at passe sig selv og deres unger.

Hund er velkommen – i snor
Hvis du har hund, er den velkommen sammen med dig. Uden døre skal din hund dog altid holdes i snor.

Hunden skal holdes i snor både for at undgå, at der opstår kedelige situationer i forhold til gårdens dyr og for at skåne områdets vilde fugle og dyr for stress og unødig overlast.

Som vi også skriver i afsnittet om de formelle betingelser for at komme på Kæmpegård, forbeholder vi os ret til at bortvise enhver, der overtræder vores påbud om altid at holde hund i snor udendørs.