Om Kæmpegårds historie

Kæmpegård blev opført som en stor bindingsværksejendom i 1800-tallet. Gårdspladsen er på ca. 600 kvadratmeter og belagt med ’toppede brosten’ (piksten), og vi har knap 1000 kvadratmeter under tag. Stuehuset ligger øst-vest og er på godt 200 kvadratmeter. Hvor ’Salen’ tidligere lå – som i alle andre bornholmske gårde af en vis størrelse: i den østlige ende af stuehuset – har vi i dag indrettet vores dejlige ferielejlighed på ca. 50 kvadratmeter.

Vestlængen er den ældste bygning på gården og daterer sig formentlig tilbage til omkring 1840. Det nuværende stuehus er efter vore oplysninger opført i 1880erne. Ler til de soltørrede byggesten i ydervæggenes tavl og lerkliningen er efter alt at dømme gravet op af den lille dybtliggende sø, der ligger nede på ejendommens eng.

Oprindelig har bygningerne formentlig været stråtækte, hvilket bl.a. kan ses på et gammelt foto fra første halvdel af 1900-tallet i vores besiddelse. Men stråtagene er for længst erstattet af mere moderne materialer. Og omkring 1970 blev gården gennemgribende moderniseret. Bl.a. har vi i forbindelse med etablering af vores feriebolig 2008-10 og en udskiftning af vinduesplader kunnet se, at stuehuset har været pillet ned og har stået tilbage i rent bindingsværk, hvorpå man har genopført murene i tavlene.

Staldene blev bygget om til kreatur- og svineavl. Men driften blev hurtigt urentabel igen som følge af de mekaniske, tekniske og økonomiske krav, der før som nu tærsker hen over dansk landbrug. Morten Korch-idyllen blev kvalt i stordrift og de fabriklignende produktionsmetoder, der dominerer danske landbrug i dag.

Størsteparten af de oprindelig godt 40 hektar landbrugsjord omkring Kæmpegård blev solgt fra til naboerne, mens gårdens store staldbygning mod nord blev nyindrettet med seks båse til travheste. Vi har i perioder heste  i stald og på fold på Kæmpegård, og desuden har vi dejlige katte, dværghøns, gæs, geder og påfugle.