Her finder du os

Gården kaldes fra gammel tid Kæmpegård. Ejendommen ligger på en lille top på vores knap 4 hektar braklagte jord, der gør stedet til en naturlig oase for fugle og vildt. Fra Kæmpegård kan vi se langt ud over landskabet, der skråner ned mod skov og hegn fra nordøst til sydvest, og langt hen over bøndernes marker mod nord og vest.

Der er god sigt fra gården. Faktisk har vi havkik ned over lavningerne mod Hasle og ind imod Rønne. Kæmpegård ligger højt placeret i det bornholmske landskab -- omtrent 110 meter over Østersøens overflade. Om Kæmpegårds historie mm., klik her

Fra stoppestedet ved Brugsen i Klemensker er der ca. en kilometer til gården: Over for Brugsen ligger Fabriksvej, der leder dig stik vest. Du kører forbi den lille betonvarefabrik, fortsætter ligeud ad grusvejen, forbi Sølyst – over markerne og til sidst igennem 'Lilleskov' og op til Kæmpegård på vores adresse, Søsende 4, 3782 Klemensker.

Hvis du åbner kortet ved at klikke herunder, så husk, du kan komme tilbage til vores hjemmeside ved at klikke på pil tilbage oppe i venstre hjørne af skærmen. Find os på landkortet, klik her